Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/04/1008704/hunnio.com/public_html/infusions/rss_parser_panel/feeds.php on line 22 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/04/1008704/hunnio.com/public_html/infusions/rss_parser_panel/feeds.php on line 87 Magyar Mátrix-HUN UNIÓ
Felhasználónév:
Jelszó :
Emlékezz rám?
Új jelszó kérése
Keresés:
Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Letöltések
· GyIK
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· RSS Hirek

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Table '1008704-hunnio.hunnio_rss_feed' doesn't existTable '1008704-hunnio.hunnio_rss_feed' doesn't exist
RSS
Hírek

Cikkek

Letöltések

Pro Letöltések

Web Linkek

Fórum

RSS - Posta Klub
Világosság az elő...
BEZÁRT A BAZÁR - IDE M...
Soros azokat is elhozn...
Ali Baba és a 40 rabbi...
Svájc Európa pusztulás...

RSS - Magyar Valós Hírek

RSS - Tempo Hírek
793.)A fogyaszt?? nem ...
792.)Tisztelt Honfit??...
791.)Okt??ber 23-ra ??...
790.)Tiszt??nl??t??s v...
789.)M??r ezer ??ve......

RSS - Hunszkíta Rádió

  Összes hír erről az oldalról : Posta Klub
ep 2. 5. 20, . 08:06
Világosság az előtérben a pokol.ep 2. 5. 20, . 21:28
BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR SENKI NE IRJON BE ÚJ HOZZÁSZÓLÁST

Tisztelt hölgyeim és uraim, barátaink és ellenségeink, kicsik és nagyok, nagypapák és nagymamák, kismamák meg nagyfiúk és macsók és szeretetrezgők, valamint hívők és hitetlenek, civilek és szolgálatosok, szűkszeműek és csavart pajeszúak, oktondiak és okosok, no meg okoskodók és bugyuták persze a mindentudók és mit sem értök is...
Ezennel hivatalosan bejelentem, hogy megint elérkeztünk egy naphoz amikor az itt látható oldal befejezi ténykedését... helyette - jogfolytonosan a http://postaimre.magyarnemzetikormany.com veszi át a staféta botot.
Miután ez a webcím már be van járatva, holnap estétől átirányítom az előbb írt címre Ez az oldal pedig harmadikként bekerül az eddigi Archív weboldalak mellé.

A mór ...


megtette eddigi kötelességét, de miután még nem fejezte be a dolgát így folytatólagosan az új weboldalon megtalálható lesz.
Ameddig világ a világ - esetleg nem egészen addig.

Ha hétfő akkor ... de ezt már írtam.ep 2. 5. 20, . 21:37
Soros azokat is elhozná, akik még el sem indultak

Évekkel ezelőtt, már 2010-ben létrejött az a Soros Györggyel összefüggésbe hozható honlap, amely az Európába tartó migránsoknak ad tanácsokat, miként juthatnak el a kontinens egyes országaiba.

ep 2. 5. 20, . 11:50
Ali Baba és a 40 rabbi

Ez az az írás, aminek nem kellene megszületni, de léten-nyomon utamban állt, így kipenderítem, ne maradjon a szülőcsatornában. Fájjon másnak is a fail, avagy náci-faj újkori története, mely a régi korokat idézi, amikor még körök voltak, hol most ökrök elletve lettek. Akkor belevágok, hátha megjön a kedvem is, ahhoz, amit most inkább a kény szeréből teszek.

ep 2. 5. 20, . 10:01
Svájc Európa pusztulására készül - bevetik a hadsereget is

Posta Imre már 2009-ben megmondta- az ióta-, hogy jön a "valami", oszt nem jött. A svájci titkosszolgálatnak személyesen juttattuk el a "forgatókönyvet", de se egy svájci bicskát, se egy svájci sapkát, de ..., na mindegy is!Landnahme Israels in Ungarn - Von Csaba Kenessey, 20.06.2009. Link Svájc az elmúlt napokban hadgyakorlaton modellezte az etnikai és pénzügyi feszültségek nyomán felbomlott európai rendet. A washingtoni stratégák már pár éve figyelmeztettek a demográfiai összeroppanásra és a muszlim bevándorlók kihívására Európában.


  Összes hír erről az oldalról : Magyar Valós Hírek

  Összes hír erről az oldalról : Tempo Hírek
2019. Január 10, 15:04:4
793.)A fogyaszt?? nem finansz?­rozhat??

Egyetlen egy fogyaszt?? sem hitelk??pes, ez??rt a bankoknak meg kellett volna tagadnia a foly??s?­t??st.2018. November 07, 09:45:2
792.)Tisztelt Honfit??rsunk!

El??rkezett az ideje a t??rsadalmi ??sszefog??snak annak ??rdek??ben, hogy az ??ltal??nos n??pj??l??tet meg tudjuk val??s?­tani, ??s nem a demokr??ci??t ami egy hamis fikci??, mivel a sz?? n??puralmat jelent, ??s az nem megval??s?­that??, ugyanis fogalmilag van kiz??rva, a n??p nem akart soha uralkodni, mert az azt jelenten??, hogy mindenki csak uralkodna elvben mindenkin, de hogyan?

Ami viszont megval??s?­that??, az a n??p j??l??t, ??s a n??p erre v??gyik. A jelen kor kih?­v??sa nem a migr??ci??, vagy a glob??lis felmeleged??s meg??ll?­t??sa els??sorban, hanem a m??r jav??ban zajl?? 4. ipari forradalom hat??s??ra kb. 80% -os r??t??ra emelked?? munkan??lk??lis??g okozta elszeg??nyed??s megakad??lyoz??sa.

Ezt csak ??s kiz??r??lag a felt??tel n??lk??li alapj??vedelem az eg??sz vil??gon egys??gesen ??s nagyj??b??l egyszerre t??rt??n?? bevezet??s??vel lehet meg??ll?­tani, melynek kifizet??s??re az ??llamok csak akkor lesznek k??pesek, ha term??f??ldek ??s termel?? berendez??sek az eg??sz vil??gon ism??t ??llami tulajdonba ker??lnek a k??zell??t??s biztos?­t??sa ??rdek??ben.

Els??sorban a fegyver ??s gy??gyszer gy??rakat kell ??llamos?­tani, hogy megsz??nj??n a profit orient??lts??g, mert akkor nem lesz t??bb h??bor??, ??s nem fognak ??jabb v?­rus t??rzseket el????ll?­tani a gy??gyszer elad??sok n??vel??se ??rdek??ben. A h??bor??k ??ra fedezi az alapj??vedelemre ford?­tand?? ??sszegeket.

A fentiek megval??s?­t??sa ??rdek??ben megalkottuk a 2. Aranybulla 2012.-t, mely az Apostoli Magyar ??s Vil??g Kir??lys??g m??k??d??snek az abszol??t monarchikus alapja, melyhez elk??sz?­tett??k a szerz??d??seket a vil??g orsz??gainak a csatlakoz??s??hoz, ez a 3. B??csi D??nt??s.

Ez az ??j online ??llam ??s vil??g ir??ny?­t??si rendszer a Szent Korona Bank (Szent Korona Net World Bank) szerver??n fut.

Az Apostoli Magyar Kir??lys??g ??letre h?­v??s??t 2009. j??nius 13-??n jelentettem be, ekkor v??llaltam el ??nk??nt a korm??nyz??i feladatok ell??t??st, m??ra sz??ks??gess?? v??lt a Vil??g Kir??lys??g l??trehoz??sa ??rdek??ben az ??seink nev??nek a felv??tele a szakr??lis meger??s?­t??s ok??n, ?­gy imm??r I J??zsef Nimr??d B??tor Atilla k??nt l??p??nk fel a nemzetk??zi politikai porond m??v??szbej??r??in, egyel??re l??thatatlanul.

Term??szetesen a hazai politikai relitr1; azaz a horda mindent tud err??l, mivel ??n vagyok az egyetlen val??di ellenz??ki vezet??, ?­gy rajtunk k?­v??l t??nylegesen senkit nem kell megfigyelni??k, ??s t??zzel-vassal k??zdenek az ellen, hogy forr??sokhoz jussunk a sz??ks??ges utaz??sok finansz?­roz??s??nak ??rdek??ben, illetve, hogy fent tudjuk tartani az ehhez sz??ks??ges h??tt??r b??zist.

Az ??sszefog??sra ezen anyagi felt??telek megteremt??se ??rdek??ben van sz??ks??g, nem utc??ra kell vonulni, ??s nem kell Molotov kokt??lokat dob??lni. Egyr??szt semmi ??rtelme, mivel az automata fegyverek ellen hat??stalan, m??sr??szt ez ??sz j??t??k ami a M??rki Zay-nak ehhez nincsen.

Sajnos a Szent Korona Bank els?? szoftver??t be??p?­tett emberek kor??bban megszerezt??k ??s SzentKoronaBank.hu oldalt ??k m??k??dtetik, ??s hamis Magyarigazolv??nyok kiad??s??val az emberek anyagi t??mogat??s??t sokszor a nevemet felhaszn??lva leny??lj??k.

Az alapj??vedelem min??l gyorsabb bevezet??se ??rdek??ben k??r??nk, hogy legal??bb havi ezer forinttal t??mogasd a munk??nkat, a vil??gon van erre fogad??k??szs??g, mert csak Magyarorsz??gon nem lehet bevezetni.

Az ??ltalunk eddig a kilenc ??v alatt elv??gzett munk??r??l a honlapjainkon ??s facebookos oldalainkon t??j??koz??dni tudsz, ahol k??zokirattal z??rt logikai l??ncban tal??lhat??ak meg a bizony?­t??kaink az ??ll?­t??sainkr??l.

Az adom??nyod vagy az ?bel Klaudia Erika Sberbankn??l vezetett 14100141-26085349-01000008 sz??m?? sz??ml??ra, vagy a posta c?­memre: 6000 Kecskem??t, Tavaszmez?? utca 18. sz??mra lev??lben vagy piros csekken tudod elk??ldeni.
K??sz??nettel:

Borb??ly J??zsef
korm??nyz??

2018. Október 19, 18:43:1
791.)Okt??ber 23-ra ??s m??s korra is

Nemcsak Orb??n Viktor az aki hal??los veszedelmet hoz r??nk a Magyar N??pre, hanem els?? sorban azok az "ellenz??ki" p??rt "vez??rek" ??s tuaregek meg B?­r?? Ic??k akik az utc??ra meg st?­lszer??en most a V??rmez??re h?­vj??k az Orb??n rendszer ellen t??ntetni a m??r szinte v??gs??kig elkeseredett embereket megism??telni az 56'-t, mely v??gs?? veszedelembe sodor mindenkit, mert az utc??n az ??llig felfegyverzett, ??s az ??ld??kl??sre kik??pzett "anyagyilkos" t??lnyom??r??szt izraeli zsoldos katon??k v??rbe fojtan??k ezt a kv??zi forradalmat is, ugyanis ez az Orb??n??k ??s a teljes hatalmi elit ??rdeke is, mert a bal ??s a jobb oldal egy??tt tett??k t??nkre, illetve lopt??k el az orsz??got, ??s miut??n m??r nem tudj??k titkolni, kider??lt orsz??g vil??g el??tt, h??t kellene nekik a forradalom mint egy falat keny??r, hogy a hatalmukat megtarts??k. A "Shepherdek", a Haz??t elad?? K??slerek, "Alkotm??nyos Ellen??ll??k" Nemzet gy??l??k stb. is mind mind tudottan, vagy tudni kelletten a hatalom kuty??i. Soha a vil??gon m??g ez id??ig nem tudott gy??zni egyetlen egy forradalom sem, kamu az err??l sz??l?? t??rt??nelem, D??zsa magas rang?? katonatiszt volt, nem pedig a felkel?? n??p gyermeke, Bem ap?? pedig karrier katona volt aki miatt rengeteg magyar honv??d esett ??ldozatul feleslegesen, majd t??r??k pasak??nt fejezte be katonai p??lyafut??s??t.

Hogy akkor mi a teend??? Nem szabad az ?? kott??jukb??l j??tszanunk, ne ??n gy??zzelek meg benneteket, hanem n??zzetek ut??na amiket ??ll?­tok, hogy ??gy van-e, hogy gy??z??tt e valaha egy forradalom is, hogy ezek az utc??ra h?­v?? emberk??k kicsod??k, ??s akkor r??j??tt??k, hogy ??tver??s, csak akkor felmer??l a k??rd??s, hogy akkor kik is ezek a B?­r?? Ic??k - sajn??lom, hogy most ?•t kellett megtal??lnom, de hi??ba figyelmeztettem, hogy nem j?? ??ton j??r, nem b?­rtam meggy??zni, hogy egyed??l a jogi ??t l??tezik ami eredm??nyre vezethet, mivel a haza??rul?? senkih??zi jog??szai mind ??tvert??k - viszont mindny??junk ??rdek??ben Icura sem lehetek tekintettel, pedig nyilv??n ??s nagyon b?­zom benne, hogy nem gazember mint a Pataki Attila akivel annak idej??n tartottunk egy??tt Bicsk??n lakoss??gi f??rumot a hitel k??rosultaknak, az??ta viszont 6 mill????rt beszorult a feje Orb??n farpof??i k??z??, ennyit a celeb forradalm??rokr??l, ja ??s persze Attila a B??kemenet ??lharcosa lett az??ta, ilyenek a Szandi meg az 56' -s gyilkos felmen??kkel rendelkez?? Hob?? is.

Nagyon sz??pen k??r??nk Mindenkit, hogy minden utcai rendezv??nyt??l, legyen az ak??r ??nneps??g, vagy t??ntet??s tarts??tok magatokat ??s csal??dtagjaitokat bar??taitokat ??s ismer??s??ket t??vol, illetve az ismeretleneket is sz??l?­ts??tok meg, ??s besz??lj??tek le az utcai demonstr??ci??r??l ha kell ezt az ?­r??somat aj??nlj??tok a r??sz??kre t??j??koz??d??sul.
T??bbet ??sszel mint er??vel, biztos tudj??tok, hogy csak az eredeti ??tlet??rt "fizetnek". K??tszer ne l??pj??nk ugyanabba a foly??ba.

Ha a t??relm??nket nem vesz?­tj??k el, ??s nem t??ncolunk ??gy ahogy ??k furuly??lnak akkor hamarosan mi??nk a gy??zelem. Ki kell tartanunk. Kitart??s!!!
Borb??lyJ??zsef 
korm??nyz??

Kelt Kecskem??ten, 2018 okt??ber 17. napj??n

2018. Szeptember 13, 19:51:5
790.)Tiszt??nl??t??s v??gett

Tiszt??n l??t??s v??gett k??zreadunk n??h??ny fontos szempontot annak meg??llap?­t??s??hoz, hogy a politikusok k??z??l ki kicsoda, illetve most akkor ki a haza??rul??

I.

Minden politikus haza??rul??, illetve b??rkit b??rmikor, de legink??bb a v??laszt??it szemrebben??s n??lk??l el??rulja, mert gazember, ezt onnan lehet tudni, hogy rendes ember nem v??lasztja a politikai p??ly??t. A t??rt??nelmet gy??ztesek ?­rj??k, ez??rt van az, hogy n??h??ny politikusr??l ??gy eml??kszik meg az "ut??kor", hogy rendes ember volt, mert ?­gy elhissz??k, hogy lehetnek, illetve voltak ilyen emberek.

II.

A korm??nynak soha nincsen t??nyleges ellenz??ke, mivel egy a kuck?? a kemenc??vel, r??szletezve, ??s lassan m o n d v a, h o g y m i n d e n k i m e g ?? r t s e, hogy a politikusok sz?­nh??zat csin??lnak nek??nk, el??adj??k, a nagy operettet, hogy ??k ??lethal??l harcot folytatnak egym??s ellen, bal ??s jobb oldal a v??laszt??ik ??rdek??ben. Ez egy??ltal??n nincs ?­gy, mert akkor 2002 ut??n a baloldal becsukatta volna ezeket a m??ri gyilkoss??got megrendel?? Orb??n Pint??r t??rsas??got, ??s elrendelt??k volna a vagyonuk elkobz??s??t, ehelyett 8 ??vig egy??tt ??zletelt a k??t p??rt p??nzt??rnok, a Simicska ??s a Puch L??szl??. Majd a k??vetkez?? 8 ??vben Orb??n sem sz??moltatta el a Gyurcs??ny??kat, nem koboztatta el a lopott vagyonokat, -holott az eg??sz bag??zsnak b??rt??nben lett volna a helye a hat??lyos t??rv??nyek szerint - ??s nem ford?­tott??k azokat k??zc??lra. Ha ebb??l valaki nem tudja lesz??rni, hogy a politikusok egy csal??dba val??k, akkor nem tudunk seg?­teni a meg??rt??sben, illetve csak annyit, hogy M??ricz Zsigmond ezt m??r j?? r??gen le?­rta a Rokonok c?­m?? m??v??ben, illetve akkor id??zz??k a klasszikusok k??z??l Csurka Istv??nt, aki azt mondta, hogy Edu??rd?? R??zsa Flores, Bajnai Gordon, ??s Morvai Krisztina az ugyanaz, ??s persze fellehetne sorolni a vil??g ??sszes politikus??t a Csurk??val egy??tt, de ?? legal??bb beismerte.

III.

Akkor vegy??k ??t m??g egyszer Sargentini f??le tegnapi Orb??n Viktor felett aratott k??tharmados gy??zelm??t. Ez nem a magyar n??p, hanem csak egy magyar n??pet megnyomor?­t?? cig??ny vajda feletti gy??zelem, de ett??l m??g fontos, mert ezt a gy??zelmet
sokan sok f??le c??lra k?­v??nj??k majd felhaszn??lni.

A Trianon II -t persze ezzel is el?? lehet seg?­teni, de arr??l nemr??giben m??r ?­rtam, hogy ism??t h??rom r??szre akarj??k szak?­tani haz??nkat csak most m??r v??gleg, ez??rt al??bb idem??solom az el??z?? ?­r??somat is.

Teh??t mind a k??t oldal haza??rul?? a fentiek alapj??n aki megszavazta, ??s aki nem az is. Ezek a t??nyek. Benn??nket most az Orb??n foszt ki, de az ellenz??k a hib??s akik direkt nem fogtak ??ssze, ??s hagyt??k, hogy ez a b??d??s tolvaj maradjon hatalmon. Nem kellene senkit kilakoltatnia, mert a 2/3 -al hat??lyon k?­v??l tudn?? helyezni a v??grehajt??si t??rv??nyt, illetve a lopott p??nzb??l ki tudn?? fizetni egyfajta k??rp??tl??sk??nt az emberek tartoz??sait, vagy elengedtetni a bankokkal, hiszen az is az ??v??k, ??s belehetne vezetni a felt??tel n??lk??li havi alapj??vedelmet.

"V??gvesz??lyben a haza

?šjra h??rom r??szre akarj??k szak?­tani haz??nkat

Tisz??ig j??nn??nek majd a rom??nok, a t??bbi r??sz sorsa m??g nem teljesen tiszt??zott, szerb, horv??t, osztr??k, ??s szlov??k nacionalist??k leselkednek a Dunar11;Tisza k??z??re, ??s a Dun??nt??lra

Orb??n Viktor az aki ezt biztos?­tan?? az ??jabb Bratianu ??s Benes tengely r??sz??re, mivel ez a c??l??ptekn??s mini dikt??tor p??nz??hess??ge, az ??sszes t??bbi cig??ny vajd????t fel??l m??lja.

Orb??n Viktor a tud??s??val senkit sem tudna legy??zni, m??g a lopott p??nz??vel egy??tt sem, mivel teljesen bunk?? k??pess??g n??lk??li piti tolvaj, viszont vakmer?? ??s becsv??gy??, a haz??nkra leselked?? nagyhatalmi karvalyt??k??seknek ?­gy kap??ra j??n Viktor, ez??rt van az, hogy egyenl??re mindenkit legy??zhet r11; hol az IMF -t, hol az Eur??pai Uni??t, hol pedig a teljes hazai rellenz??ketr1;-, ??s ??p?­theti az ??jabb Hitleri n??cizmust amit majd ha elj??n az id?? nemzetk??zi ??sszefog??ssal (antant) legy??zhetik a dikt??tork??t, aki majd egy d??l amerikai ??llamban saj??t l??bra ??ll a kis csal??dj??val, Magyarorsz??got pedig ism??t h??rom r??szre szak?­tan??k, csak most m??r v??gleg.

A fentieket a d??lszl??v titkos szolg??latokt??l sziv??rogtatt??k ki m??r vagy h??rom ??ve, de nem tett??k k??zz??, mivel rem??nykedt??nk benne, hogy nem marad hatalmon, viszont az ??rd??gi terv ki??tl??i a fent le?­rtak miatt hatalomban tartott??k, hogy l??tre hozza ??s felfegyverezze a n??ci Magyarorsz??got, m??g lehet, hogy koncentr??ci??s t??borokat is ??p?­tenek annak ??rdek??ben, hogy m??g ink??bb el?­t??lhet??bb legyen a rn??cir1; Magyarorsz??g, az ??jabb holokauszt??rt, ??s m??lt?? b??ntet??s??l v??gleg h??rom r??szre szak?­ts??k.

Dr??ga magyar testv??reim, a fentieket vegy??tek nagyon komolyan, mivel aki olvasta ?­r??saimat az elm??lt t?­z ??vben az tudja, hogy sajnos minden ??gy alakult ahogyan el??re jeleztem azokat, mivel ??n nem j??s vagyok, csak j??l t??j??kozott.

A NER csak ebb??l ??ll, ??s addig is mehet a lop??s rabl??s, ??s n??pirt??s, amir??l az eg??sz vil??g tud, csak senkit nem ??rdekel.

Kelt: Kecskem??ten, 2018 augusztus 22.

Borb??ly J??zsef
korm??nyz??"

2018. Szeptember 13, 18:32:3
789.)M??r ezer ??ve...

A term??szetes agyagb??l, szalm??b??l ??s f??b??l k??sz??lt sz??lmalmok becsl??se szerint 1000 ??ve ??rlik a gabon??t lisztt??. A f??gg??leges tengely kialak?­t??sa val??sz?­n??leg hasonl?­t a perzs??k ??ltal az id??sz??m?­t??sunk szerint 500 k??r??l kifejlesztett sz??lmalmok??hoz, ami egy olyan szerkezet, amely lassan elterjedt az eg??sz vil??gon, ??s amelyet k??s??bb a hollandok ??s m??sok is alkalmaztak.Forr??s: A teljes cikk


  Összes hír erről az oldalról : Hunszkíta Rádió

  Összes hír erről az oldalról : Szt László Zászlóalj

Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó
Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése