Felhasználónév:
Jelszó :
Emlékezz rám?
Új jelszó kérése
Keresés:
Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Letöltések
· GyIK
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· RSS Hirek

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Table '1008704-hunnio.hunnio_rss_feed' doesn't existTable '1008704-hunnio.hunnio_rss_feed' doesn't exist
RSS
Hírek

Cikkek

Letöltések

Pro Letöltések

Web Linkek

Fórum

RSS - Posta Klub
Világosság az elő...
BEZÁRT A BAZÁR - IDE M...
Soros azokat is elhozn...
Ali Baba és a 40 rabbi...
Svájc Európa pusztulás...

RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog Békés Karácsony...
Európa veszélyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti vészhelyzet! (...
Március 15....

RSS - Tempo Hírek
780.) Utolsó tárgyalás...
797.) Utolsó írás...
Figyelem! Figyelem!...
795.)Adódik a kérdés, ...
794.)Kedves Dunaújváro...

RSS - Hunszkíta Rádió

  HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓ,MAGYAR MÁTRIXMAGYAR MÁTRIX

VÁLLALKOZÓI SZÖVETSÉG


HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

TÁRSADALMI MODELLJEA globális kapitalizmus egy lehetséges alternatívája


Századunk társadalom tudósainak kutatási eredményei és társadalmi kisérletek tapasztalatai nyomán kialakult egy gazdasági társadalmi modell, amely fenntarthato alternatívája az összeomlóban lévő globális kapitalizmusnak. Ez egy demokratikus, szociális piacgazdaság modellje, alkalmas keret a fenntartható fejlődés, és a nemzeti kultúrák megőrzése,virágzása számára.
Magyarországnak lehetősége van arra, hogy ezt a modellt akár elszigetelten is- megvalósítsa, és ezzel példát mutasson a világnak, mint 1848-49 ben és 1956-ban is példát mutatott.
Amíg nincs demokratikus világstruktúra,szükséges, hogy az államalkotó társadalmak megőrizzék illetve visszaszerezzék szuverenitásukat, mert csak így tarthatják demokratikus ellenőrzés alatt a gazdasági szereplőket, csak így van lehetőségük arra, hogy meggátolják kártételüket
A Hunnió modell gazdasági és pénzügyi tekintetben is szuverén szerveződést feltételez
Az életüket e modellhez hasonlóan berendező szuverén szerveződések ,államok - a KONFÖDERALIZMUS elvei alapján - fokozatosan demokratikus struktúrát alakíthatnak ki

A MAGYAR MÁTRIX

VÁLLALKOZOI KONFÖDERATÍV SZERVEZŐDÉS


ÁLTALÁNOS LEIRÁSA magyar gazdasági életben az áruk árának átlag 1/3-a kamat, amelyet a termelők, és a közvetítők, a fogyasztók közvetve a pénztulajdonosoknak fizetnek.
Ha egy kistáj lakosságának zöme szövetkezetekbe, vállalkozói csoportokba ( MÁTRIXBA) szerveződik, az emberek az alapvető fogyasztási cikkeket 1/3 al olcsóbban vásárolhatják meg a szövetkezeti ( pl HANGYA ) egyéb a rendszerhez csatlakozó kereskedők, szolgáltatók boltjaiban, függetlenűl attól, hogy országosan megvalósul e a szabad pénz, és ezzel elkezdődik a kamatláb országos csökkenése.

( másfelől az egyes kistájak ilyen szerveződése maga is csökkenti a hitel kamatlábat, mivel az alapcikkek szektora nem jelenik meg a hitelpiacon, és így csökken a hitel kereslet) Gondoljuk ezt végig a kenyér példáján.. A Hangya szövetkezet fagázas kis hőerőművel működő malom pékségében állítja elő a kenyeret a tagjai által termelt gabonából, a tagjai által gyűjtött fahulladék energiával, saját boltjában értékesíti, és mindeközben senkinek nem fizet kamatot.

Nézzük meg ugyanezt egy másik metszetben. Ma a polgárok három módon adóznak:
--az államnak a közszolgáltatásokért (oktatásért, egészségügyért, rendőrségért, biróságért, stb)
--az államot szoros gyeplőn tartó pénztulajdonosoknak az államadósság kamatterhén keresztül
--és ugyancsak a pénztulajdonosoknak az áruk árába beépített kamatokon keresztül.

Hogyan segíthetnek magukon a háromszoros adózók?

A MÁTRIX (Hangya ) szövetkezetek,közösségek , vállalkozók saját természeti és emberi erőforrásaiból ellátják magukat az élethez feltétlenül szükséges javakkal és szolgáltatásokkal.
Ezáltal az árba beépített „adózás”azonnal megszűnik, mert a lakosok, mint rendszer tagok ezekért olyan árat fizetnek, amelybe nincs beleszámítva hitelkamat.
Ha a ( MÁTRIX ) szerveződések, közösségek hálózata országszerte kiépül, összefogva megszüntethetik a második fajta adózást is, és-részvételi demokrácia keretében- a jelenleginél hatékonyabb ellenőrzést gyakorolhatnak az első tipusú adózás terén is.

A MAGYAR MÁTRIX szerveződéstől várható további előnyök:

*A HUNNIO Modell szerint szervezett kistáj ellenállóképessége jelentősen megnő, minden pénz-és egyéb hatalmi zsarolással szemben, minden központosító törekvéssel szemben.
*Megerősödik a kistájban együtt élő emberekben egymásra utaltságuk, egymásért való felelősségük érzése, a közösségi érzés, amely az életminőség jelentős tényezője.

Általános elvek

A szerveződés alanyai olyan kistájak, mint egy kisváros és környéke, vagy kisebb nagyobb falvakat magába foglaló, a természeti tényezők által meghatározott kistáj,járás vagy egy nagyváros városrésze összefoglalva a környék falvainak egy csoportjával.

Egy HUNNIO kistáj lakosainak irányszáma:20.000 lélek.

A szerveződés jogi kerete: a kistáj felnőtt lakosságának zömét magába foglaló MÁTRIX,általános és hitelszövetkezet, a Társasági Törvényben meghatározott vállalkozások ( , Kisszövetkezet,TÉSZ,Takarékszövetkezet, Kft, RT, Bt stb) holding szerű szerveződése ( KLASZTER )A HUNNIO MÁTRIX (KONFÖDERÁCIO )nem profitorientált, amennyiben célja nem rendszeres, minél nagyobb osztalék (nyereségrészesedés) osztása a tulajdonosok (tagok, részvényesek ) számára, hanem az, hogy a kistájon ,közösségben mennél teljesebb foglalkoztatottságot, mindenki számára tisztes, kulturált megélhetést biztosítsonA HunnioKonföderáció ( MAGYAR MÁTRIX ) gazdasági összetevője:

A HUNNIO KONFÖDERÁCIO társult vállalkozok, belső vállalkozók(termelők, szolgáltatók,kereskedők, érdekképviseleti szervek, és fogyasztok együttese.
Társult vállalkozó : önálló (magaura) vállalkozó (egyén, cég, társaság), a működéshez szükséges termelőeszközök tulajdonosa,vagy bérlője, aki (amely) hálózati (franchise), vagy más együttműködési szerződéssel ,részvény vásárlással a MÁTRIX szerves részévé válik.
Belső vállalkozásnál a termelőeszközök a vállalkozás tulajdonában vannak, és egy vagy több tag szerződéssel vállalkozik ezek hatékony működtetésére.


A MÁTRIX arra törekszik , hogy egyfelől a tagok mennél több áru- és szolgáltatás-szükségletét a szövetkezethez , hálózathoz tartozó (társult és belső) vállalkozások elégítsék ki, másfelől a (társult és belső vállalkozások mennél több munkavállalója ill. beszállítója a szövetkezeti ,hálózati tagságból kerüljön ki.

A szövetkezeti , ill a társult és belső vállalkozások funkcioi:

Munkahelyek teremtése és fenntartása, tisztes jövedelem biztosítása a kistáj lakosai számára.
A lakosság ellátása olcsó, jó minőségű alapvető fogyasztási cikkekkel
A földből élők ellátása termelőeszközökkel, műtrágyával, növényvédő szerekkel, szaporító anyaggal, takarmánnyal, stb
Termékfelvásárlás
Mezőgazdasági termékek ésszerű fokig való feldolgozása
Önköltségi kamatú hitelellátás
A tagok teljesítmény cseréjének zártkörű lebonyolítása, a kamat és inflációs veszteségek és az elszámolási költségek minimalizálásával
A tagok számára szaktanácsadás, és szakmai továbbképzés
A rászorultak segítése
A közbiztonság megjavítása és magas szinten tartása a rendőrséggel ( csendőrséggel)együttműködő polgár ill mezőőrséggel

A társult és belső vállalkozók és a részvényesek (szövetkezeti tagok) fogyasztók közötti forgalom közvetítője nem az állami pénz ( amely ki van téve az inflációnak, valamint a bel és külföldi spekulációnak, valamint a korrupció alapját képezi) hanem HUNNIO KONFÖDERÁCIÓ elszámoló egysége, SAJÁT VALUTÁJA az

ARANY KORONA


amely nem más mint a tagok tulajdonában lévő ARANYAT ( 99,99% os ) TARTALMAZÓ kártya.,

vagy trezorjegy, illetve a Hunnio értékpapír számlákon vezetett részvény (részjegy)


amelynek értéke a kártyán, vagy a trezorjegyen található tiszta arany súlyának ( gr ban )kifejezett napi értéke. ,


A tulajdonosok az aranyukat ( részvényeiket ) a trezorbankban, vagy bankokban, belső elszámolási irodákon, vezetett egyszámlán vagy otthoni széfekben tarthatják ,forgathatják, tehát fizetőeszközként funkcionál.

( Pénzhelyettesítő: olyan átruházható okmány, amely fizetési kötelezettségeket testesít meg. A pénztől abban is különbözik,hogy fizetésként való elfogadását az állam nem kényszeríti ki!)
Az Arany Korona nem pénzhelyettesítő, hanem maga a pénz,részvény a vagyon, amely a tulajdonodat képezi, és bármikor, bárhol a világon használhatod, tehát világvalutaként funkcionálhat . A trezorbankban tarthatod a vagyonodat, vagy akár otthon a párna alatt is, ha ugy érzed, hogy ott biztonságban van.

A pénz nem természeti jelenség. Nem szükségképpen olyan, mint amilyennek történetileg alakult. A pénz állami intézmény, törvényes fizetőeszköz, tehát olyan, amilyennek a törvény előírja..
A jelenlegi pénzeknek, vagy valutáknak nincs semmiféle fedezete, csak egy jel, ami mögött csak az állam garanciája áll. A kamatmechanizmussal, az inflációval és az egyéb pénzpiaci műveletekkel, lényegében egy virtuális vagyon kiszivattyúzás folyik.
A jelen gazdasági és pénzügyi válság szemléletesen bizonyítja a rendszer fenntarthatatlanságát.

Törvényes úton bevezethetünk tehát olyan fizetőeszközt amely lényegében hordozza az aranyban az értékét.

1 ARANY KORONA (AK) = 0,01gr nagytisztaságú arany napi értékével.

( az ismertető írásakor : 200 Ft al)

(http://aranybonusz.hu/arany-vasarlas 0,01 gr ára : 191,53 Ft 2012 január 22)


Az elszámolás technikai, szervezeti eszközei:

a tagok,részvényesek HUNNIÓ MÁTRIX ARANY KÁRTYÁJA, TREZORJEGYE ,részvénye ,valamint a rendszergazda a Magyar Mátrix Kft , TOVÁBBÁ A HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓS ZRT MINT KIBOCSÁJTÓ , INTEGRÁTOR, KLASZTER VEZETŐ és a MÁTRIXOK Elszámolási Irodáján AK ban vezetett tagi elszámolási számlák.

A helyi MÁTRIX Elszámolási Irodája egy számítógépen keresztül kapcsolódik az Trezor Bank, vagy elszámolóház (Klíring HÁZ ) által elektronikus „közműként” üzemeltetett számítógépes kommunikációs hálózathoz, amely központi egysége (autorizációs központja) végzi a teljes HUNNIO Konföderácio elszámolását, adminisztrálását, könyvelését, statisztikáját, adatfeldolgozását., árfolyam változásait
A KON FÖDERÁCIO központjának központi szerverén jelennek meg a belső adatok , forgalmi és egyéb információk (központi menedzsment HUNNIO CENTRÁL IGAZGATOSÁG)

A belépő tag ,részvényes , vállalkozó szervezet ( Szövetkezet, TÉSZ, stb) a XY helyi MÁTRIX a megvásárolt aranya mellé még kamatmentes, vagy alacsony kamatozású hitelt is kaphat (Arany Koronában ), ( a hitelezés technikáját a Magyar Mátrix Kft erre vonatkozó szabályzata tartalmazza.
A kereskedő, vállalkozóval a ZRT franchise szerződést köt az arany kártya illetve a trezorjegy kiadása ,vagy megvásárlása során)

A tag az Arany Korona aranyat tartalmazó kártyával, a rendszerhez tartozó boltokban, szolgáltató helyeken fizethet, adhat, vehet,szabadon átruházhat.,természetesen a kártyában található arany megfelelő biztonsági feltételeinek megléte mellett- ( pl a hamisithatóság kizárásával )

A rendszer társult és belső vállalkozásaiban dolgozók fizetéseiket az elszámolási irodákon keresztül akár aranyban kaphatják, amelyet döntésük szerint forintban is felvehetnek,. Lehetőség lehet az aranykártya, vagy trezorjegy váltására akármilyen más valutára, elfogadására, illetve a forint átváltás lebonyolítására is.( Posta, Takszövök, Bankok Pénzváltók, BÁV, stb )

Az AK nem inflálódik.

A rendszer Elszámolási Irodáján lévő számítógépen rögzítjük a létfontosságú áruk és szolgáltatások országos árszinvonalát, kereslet kínálati, piaci információkat és ennek megfelelően naponta, hetente, vagy havonta közzétesszük a AK /Ft ÁTVÁLTÁSI KULCSOT, (arany árfolyamát ) . Amig tehát a forint inflálódik, egy AK ellenében egyre több forint jár
Nem az arany ára növekedik, hanem az egyes devizák veszitik el az értéküket.

A rendszerben illetve a boltokban tehát fel kell tüntetni az áruk AK kifejezett értékét (pl egy AK= 200FT) PL egy mázsa búza 2000 Ft=10 AK ,X vállalkozó 2000 Ft ért javítja meg a vízcsapot, ami 10 AK,

Az AK ban megállapított árak tehát nem emelkednek a renszerben

Ha valaki tartós fogyasztási cikkre, házra, stb gyűjt,vagy betegségre, öregségre, tanulásra, utazásra, stb tartalékol, az erre szánt összeget a MÁTRIX Klíringháznál vezetett számláján lekötheti ( 3hónap,6 hónap,lakástakarék, nyugdíj, előtakarékosság, biztosítások stb)
A lekötött összegből a Hunnio Zrt nagyon alacsony (2-5%) rendszerhasználati díjat tartalmazó kölcsönként bocsátja a társult tagok,vállalkozók , vagy ilyenné válni kívánó tagok rendelkezésére.
Az ebből befolyt összeg a Mátrix rendszerfenntartási díja., illetve a Konföderáció Kincstárának bevételét képezi A Bank ,vagy ( Klíring ) elszámolóház a nála vezetett számláért az üzletszabályzatának megfelelő díjat számolhat fel.

Idézet Kossuth Lajostól 1848 aug 20 án az Országgyűlésben:”.... azon vagyok, hogy amíg befolyásom lesz Magyarország ügyeibe - a banknak nem akarom azon hatalmat adni a kezeibe, hogy ő szabályozza Magyarország pénzügyeit: őt csak eszközül s mintegy tisztviselőül akarom használni bizonyos határok között. Ez okból nem Ô bocsájtja ki a pénzt, hanem csak kezeli bizonyos jutalomért” /idézet Farago „ A KOSSUTH BANKÓK KORA „. Nyugat kiadás/

Minnél több részvényt ( részjegyet) bocsájt ki tehát a KONFÖDERÁCIÓ, ami lényegében azt jelenti, hogy a Ft tőkéjüket, pénzüket a befektetők aranyra váltják, és a trezorban , Klíringházban helyezik el ) annál nagyobb a hitelkeret, annál kisebb a fenntartási költség , optimális esetben akár 0 is lehet.
A rendszer tagok a KonFöderáció Elszámoló Irodájától bármikor-AK számlájuk terhére a napi árfolyamból 2-5% levonásával-forintot is felvehetnek.


Felhasznált főbb irodalom :
Siklaky István: Létbiztonság és harmónia 2003
Silvio Gesell: A természetes gazdasági rend 2004
Dr Halász József : Szent Korona Értékrend Akadémia Mátrix elmélet,pénzügyi, gazdasági paradigmaváltásEger 2012-01-22

Fiser Tivadar
Magyar Mátrix
www.hunnio.com
tel. 30/2143571
info@hunnio.com


  Hozzászólások
#85941 | uk lasix - 2020.09.27. 18:04:49
Ubupkm yreluq lasix without prescription Gbknma wwetle
#85942 | Naidenropay - 2020.09.27. 18:10:45
multiple doses of is

99a2
#85943 | ropay - 2020.09.27. 18:16:49
cialis 20 mg mita

cialis uk prezzi
<a href="https://cialis-online21.com/">cialis tablets 20mg price</a>

venta de cialis en guadalajara
#85944 | Naidenropay - 2020.09.27. 18:16:57
is be at iframe

99a2
#85945 | Byclomyvoro - 2020.09.27. 18:22:09
credit score ratings <a href=" http://creditscor...ckww.com/# ">my credit score </a> free credit score report
#85946 | Amywhiff - 2020.09.27. 18:30:40
#85947 | Jewelieropay - 2020.09.27. 18:30:49
is original sale

9d11
#85948 | Byclomyvoro - 2020.09.27. 18:40:16
discover credit score discover credit score <a href=" http://creditscor...ckww.com/# ">business credit score </a> free credit reports [url=http://creditreportchk.com/# ]turbotax credit score [/url]
#85949 | Byclomyvoro - 2020.09.27. 18:44:04
credit karma tax filing http://checkcredi...re24.com/# free credit score experian <a href="http://creditscoreusd.com/# ">credit sesame </a> credit score companies

  Hozzászólás küldése
Név:

Ellenőrző kód:


Írd be az ellenőrző kódot:


Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó
Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése