Felhasználónév:
Jelszó :
Emlékezz rám?
Új jelszó kérése
Keresés:
Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Letöltések
· GyIK
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· RSS Hirek

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Table '1008704-hunnio.hunnio_rss_feed' doesn't existTable '1008704-hunnio.hunnio_rss_feed' doesn't exist
RSS
Hírek

Cikkek

Letöltések

Pro Letöltések

Web Linkek

Fórum

RSS - Posta Klub
Világosság az elő...
BEZÁRT A BAZÁR - IDE M...
Soros azokat is elhozn...
Ali Baba és a 40 rabbi...
Svájc Európa pusztulás...

RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog Békés Karácsony...
Európa veszélyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti vészhelyzet! (...
Március 15....

RSS - Tempo Hírek
797.) Utolsó írás...
Figyelem! Figyelem!...
795.)Adódik a kérdés, ...
794.)Kedves Dunaújváro...
793.)A fogyasztó nem f...

RSS - Hunszkíta Rádió

  A maják naptára és a jégkorszakok mítosza
A maják naptára és a jégkorszakok mítosza


– Á ne is mondd, mesélték már…


Világunk egysége

A Földünk egy szimmetrikus csillag bolygója. Középen helyezkednek el a nagy bolygók, sok holddal. Kívül és belül a kisebbek, egyre kevesebb holddal. Ez a szimmetrikus rendszer meghatározza az anyagi összetételt, sűrűséget, átmérőt, pályaadatokat (a bolygókét és egyéb objektumokét) és sok egyéb tulajdonságot; amely tulajdonságokat ma nem hoznak egymással összefüggésbe. A keringési pályák mind egymásra hatnak és egymást módosítják. A maják mindezen összefüggéseket öntötték bele naptárukba. Ők három kör együttforgásából vezették le a naptárukat. Mindegyik kör egy bolygómozgást takar, és ezek összessége mutatkozik meg a naptár korszakaiban. A mostani együttállás a három időkör bolygóinak együttállása; a föld téli napfordulója és a holdtölte együttes hatása is kell hozzá.
Földünk a Nap körüli gömbfelületen kering és saját tengelye körül forog. E két mozgás generálja a Föld magjának forgását, ami a Lorenz-erő alapján adja meg a mágneses pólusokat. Ezen pólusok szöge is ezen erők együttes hatása miatt tér el a földrajzi pontoktól, amik végeredményben a klimatika és a napállás szerinti pontok. A bolygók előbb leírt együttállása ezt a mágneses áramlást fogja módosítani. Ehhez a módosításhoz, ekkora (bolygó)tömegek megfelelő elhelyezkedése szükséges, természetesen a megfelelő mozgásiránnyal. A végkifejlet az a magma áramlásának asszimetrikus megváltozása, ami most folyik. A mágneses áramlás módosítása egyre erősebb lesz, mígnem beállnak az új pozícióba a mágneses pólusok. Az északi félgömböt tekintve a pólus valahol Kanada közepén lesz. Ekkor a mágneses mozgás visszaáll, hiszen a folyamat motorja a nap körül lévő gravitációs gömbfelületen való keringés. Az újabb egyensúly beállását követi majd a klimatikus egyensúly és a bioszféra rendeződése is. De ez csak egy átrendeződő folyamat végén áll be, ami jó pár évig fog tartani. Alapvetően a nap határozza meg a bolygók tulajdonságát. Azok pedig egymás változásait. Ami főként a pálya- és pólusváltozásokban nyilvánul meg. Ezen tulajdonságok meghatározzák a földrajzi, klimatikus eseményeket, amik a bioszférát alakítják. A folyamat végén csücsülünk csak mi. A csillagállások pontos képét nem ismerem, mert nem vagyok csilagász, de a maja naptár erre alapszik és a későbbiekben látható folyamatok is ezt támasztják alá. A bolygók fizikai tulajdonságokat határoznak és változtatnak, anyagi minőségüknél fogva.

Jégkorszak

A jégkorszakok egymás után következése is ehhez a folyamathoz köthető. A pólusok időszakonkénti vándorlása az adott ponton váltott ki eljegesedést. Természetesen az előző jégtáblák elolvadtak és az éghajlati övek is ezzel együtt vándoroltak. Így a földtörténeti korok egymásba folynak, hiszen párhuzamosan történtek. A karbonképződés és a jégkorszakok párhuzamosan történtek, csak az átmeneti idők választották el ezeket. Ezen idők kormeghatározása amúgy is esetleges.
A kontinensek vándorlása sem volt oly ütemű, hiszen nem a kontinensek vándoroltak az éghajlati övekbe hanem fordítva. A pólusváltások magukkal hozták a tengerszint változását is, mivel a jégsapkák elolvadása víztöbbletet jelentett, és az új jégsapka kialakulása időbe telt. A jégsapkák mérete, – így létrejöttük és elolvadásuk is – mind egyedi. A korszakok közötti kihalásokat is ezen specifikus dolgok egyedisége és a pólusváltás drasztikussága határozta meg.

Kataklizmák

Ha egy éghajlati öv elvándorol, az sok állat és növény pusztulását is eredményezheti. Létrehozva például a nagy széntelepeket. Amelyeket a korszakváltás drasztikus hatása zárt magába. De a változás maga is lehet fajok drasztikus kihalásának oka. Kezdve a nagytestű tengeri élőlényektől egészen a dinoszauruszokig (amelyek így belecsúsznak az emberek sárkány mítoszaiba). Mivel az eltolódás lehet nagymértékű vagy esetleg teljes pólusváltás, az eltolódás mértéke meghatározó a kataklizma tulajdonságára nézve: tűzvészek, árvizek, eljegesedés. Mindezek soron követhetők, kezdve a dinoszauruszok kihalásától, atlantisz elsülyedéséig (lehet hogy fagyott vízben). Ám ezzel magyarázható új életformák előretörése. Még a tenger irányából a szárazulatok felé. Pontos képet adhat, ha követjük az eljegesedések irányát, és ezen pólusváltozások mértékét.
Végeredményben a földtörténeti korokat összébb tolhatjuk és belesűríthetjük a maja naptár időrendjébe, amit ezek a bolygóállások jól meghatároznak.

Történelmünk és a csillagjegyek

Történelmünket korszakokra osztjuk. Ezeket még csillagjegyekhez is kötjük néha. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a kisebb események változásait, emberléptékű korszakokhoz is hozzá kellene kapcsolni. Ez mellet a nagy korszakváltások kiváltó eseményei ennek tükrében értelmezhetők. A maják és más fejlett népcsoportok tudták, hogy eljött a váltás ideje. Ebbe ők nem szeretnének helyet kapni hisz akkor már nem önmaguk lennének. Ezen körülmények között akar-e élni az, aki ismeri, mi jön ezek után. Ennek tükrében érthető a történelmi események motivációja, sorrendje és sors-szerű helye. Ebből az is következik, hogy ha ismerjük a folyamatot, meghatározhatók az elkövetkezendő események körvonalaikban, és magyarázhatok a múlt eseményei.

Fizikai változások

Éghajlatunkban megfigyelhető egy körülbelül tíz éves periódus, ami többek közt a csapadékeloszlásban is nyomon követhető. Mindez Jupiter bolygónk keringéséhez köthető. Megfigyelték hogy 50 évente a föld forgása kissé megváltozik, lassul, ez is a bolygómozgások együttes hatása.
Jelen korunkban megfigyelhető változások a három időkerék együttállásához köthető. Legkülső időszak, ami ide vezetett; a hidegháború technikai túlpörgése, a környezet rombolása. Rendszerváltásunktól napjainkig, megfigyelhető a környezettudatosabb élet, az ezotéria előretörése és egyéb fizikai körülmények (amikre mindjárt kitérek); tartalmazzák a középső időkerék együttállásba fordulását. Az utolsó időkerék ebben a félévben fordul a pozícióba. Az elmúlt években megfigyelhető az ezotérikus nyitás. Ezt azzal kötném össze, hogy az új bolygóállás a föld fizika részecske-terhelését megváltoztatja, mert a különböző bolygók különböző részecskéket árnyékolnak, és a más irányú elmozdulások más tulajdonságpárokat hoznak előtérbe. Az ezotériás dolgok igazából az éter, mint ötödik dimenzió létezésével kapcsolható össze, amit ma a vákuum létezésével takarnak el. Ezzel párhuzamosan változik a gravitációs térerősség is, amit az etalon súlyok negatív anomáliájával takarnak el, ám egyszerű jelenségekkel igazolható a gravitációs térerősség-változás. A második időkörben született tinédzser gyerekek magasságán nyomon követhető (de más korszakban élt állatokon, növényeken is megfigyelhető ez a ciklikusság). De a korábban születetteknél is észlelhető csontritkulás, és egyéb betegségek megjelenése. Természetesen a spirituális korszakok is ezzel magyarázhatók, egészen a maja emberek körül található furcsaságoktól kezdve, a középkor mágikus lényein keresztül, a ma kitisztult lelkületig.

Klíma és környezet

A globális felmelegedés nem a légkör tized százalákos megváltozásával magyarázható. Hanem azzal, hogy a középső körbe érve a pólus minimális mozdulása elegendő a jégsapkák megfelelő oldalon történő olvadásához. Az irányszög változása pedig elegendő a tengerjárás és széláramlás megváltozásához. Ami a klíma lassú változását eredményezte. Ezen dolgok most kezdenek felgyorsulni a jégsapkák drasztikus olvadásával. Az állatok egyre gyakrabban tévednek el, mivel a mágneses pólusok elfordulnak a földrajzi térképhez képest. Az utóbbi fél évben az eszkimók jelezték, hogy a csillagok képe eltolódott. A szél is irányváltáson esett át. Ez már annak a jele, hogy ők kikerülnek abból a földrajzi övből, ahol eddig éltek. Az átlag ember ezt azért nem veszi észre, mert nem követi nyomon a bolygók és a Nap vándorlását – és az iránytű a Nap pályájához igazodik (a bolygók utánkövetése időben eltolva észlelhetö). Kevesek szokták a napfordulókat megfigyelni. Ezen eseményekkel magyarázható a két Nap megjelenése is, mivel az északi sarkon a Nappal együttáll egy nagy kísérő bolygónk, amit második Napnak vélnek. Az europai klimatikus változás is hozzáköthető; mivel Velencét azért önti el a tenger egyre sűrűben mert a föld pólusmozdulására merőleges délnyugati elmozdulás ezt a hatást kelti; éppúgy, mint a nálunk idén észlelhető délnyugati szelek. Amik egyedül esőhozók ebben az évben. A szél mozgásintenzitása is köthető ezekhez a ciklusokhoz. Jópár évig szinte soha nem fújt a szél. Manapság majd minden nap fúj, ám eső után pár napig biztos.

Új klímarendszer

A jégsapkák elolvadása nagymértékű vízszintemelkedésel jár majd, ami elmos sok partmenti várost. Az új póluspozíció felvétele után Kanada és fél Amerika hó majd jég alá kerül. Európa nagyrésze lehűl, hiszen nyugatról északi fekvésű lesz. Az oroszok egy kellemes klímájú részbe kerülnek majd, épp úgy mint Ausztrália. Az őserdők kiszáradnak, a sivatagokban több eső lesz, a tajga mérsékelt övbe vándorol. Kanada egy nagy jégsapkává alakul, ami klimatikus eltolódást eredményez, beleértve a tengerálamlások újrarendeződését. A déli póluson a jégsapka kialakulásának esélye kisebb, mivel a szilárd talapzat ott hiányzik. Anktartisz jege alat egy rég elfeledet civilizáció olvadhat majd ki, ami a réges-régi térképeken is szerepel. Ide illik be az a törekvés, ami a két pólus ipari nyersanyagait mérte fel.

Geopolitika

Ebbe a képbe belefér, hogy Amerika hagyja veszni az északi területek infrastruktúráját, a mezőgazdaság leharcolásával egyetemben. Oroszország erősödése is erre az önbizalomra vezethető vissza, az eurázsiai unióval együtt. Európában a nyugati országok környezeti leharcolása szintén a feladás lehetőségére mutatnak, éppúgy mint a délkeleti országok csődbe vitele. Ami felvásárlás, költözés, lehetőségét adja majd. Az őserdők pusztítása se drasztikus így nézve. Mivel egy kiírtott őserdő a száhel övben épp ugyanúgy néz ki, mint amit megkíméltek. Mert ha a napi eső elmarad, akkor a növényzet elpusztul, ami az ökoszisztéma felrobbanásához vezet. A tajgavidéken bekövetkezett száraz évjáratok is a majdani teljes kiolvadás segítették. Természetesen itt már az emberi beavatkozás is megjelenik, mint mindezezen folyamatok előkészítője (a légköri részecskeszórás és egyebek).Itt említeném meg, hogy ez már nyilvánvaló sok mindenkinek jó ideje. Minderre előkészülve a vezetö réteg ehhez igazította terjeszkedését, kivonulásait, és a lakosság elszegényítését, illetve megerősitését. Hisz az új hely és helyzet új embereket és erőforásokat igényel. Az energia kérdése a gravitáció megváltozásával és az éteri tér megerősödésével az olcsobb irányba tolódik el, amit lehet nem akarnak minden réteggel megosztani. Az ezotériás felismerés pedig nem is engedi ezt sokáig leplezni. Az, hogy a végén a maradék ember összeveszekszik az erőforásokon egy jó kérdés, de elszántságuk érezhető. A folyamatot a hetvenes években fedezhették fel, és azóta kidolgozták, mit fognak tenni. Az, hogy eltitkolták, az oktatás mikéntje. Azt tudjuk, hogy a sarkok a mágneses sarkoktól eltérnek, de hogy miért és menyire azt nem értjük. A fizikai és egyéb változásokat, mint a naptevékenységeket, anomáliákkal magyarázzák; a ciklikus eseményeket pedig soha nem kötik bolygómozgásokhoz, annak ellenére, hogy néha még a forgási idővel is egyezik.

Várhato történések

A klíma megváltozik a fent említett körülmények hatására, de előtte a jégsapkák elolvadása a partmenti városokat törli el. A Föld megállásából adódó szél és egyéb események nem lesznek, hiszen nem megállunk, hanem a tengely fékeződik ki új pozicióra, aminek a szelét mi is érezzük a délnyugati parton élőkkel egyetemben. Az utolso napok tengelykorrekcióját ki kellene számolni, az égen biztos eredményez látványos elemeket, például a változásból adódó napszakváltozást és elviselhető légmozgást. Ez drasztikus lesz de nem három napos sötétség. A pólusgyengülés és -eltolódás a napszél ártalmas sugárzásával okoz majd elektronikus és egészségügyi problémákat, de ennek ismeretében ez is mérsékelhető a megfelelő szintre. Ez most is megfigyelhető. Ezt hivják átálásnak az új rezgésre. A kritikus pont a társadalmi krizis, amit az eredményez, hogy az erőforrások nem megfelelően vannak feltöltve, főleg ahhoz mérten, hogy új klimatikus zónába kerül az ember. Tüzelő és élelem nem ehhez mérten van tartalékolva. Meg fog jelenni a pánik, ami a szociális rendszer csődjét okozza, és ez lesz a fő gond.Erre segítettek rá az utóbbi években. Egy egyszerű példa: egy német atomerőmű leáll, ha a műszakváltás nem tud vagy nem akar bemenni. Senki sem önfeláldozó egy ponton túl. Ekkor a villamos rendszer megbotlik, ami mindent ránt maga után. Minden ami a vezetékekben áramlik megáll, és pont kerül az i-re. Emellet a fizikai tulajdonságok is változnak. Az irányok, a napszakok és hasonlók elmozdulnak. A gravitációs tér gyengülése és a spirituális erő elszabadulása érdekes élmény lesz. A felkészületlenség sokkolóan hat majd. A dolgok egyéb irányba magyarázása és az elfedés csak egyeseknek lesz kifizetődő.

Végszó

Mindenki értékelje ezen sorokat. Én csak a dolgokat rendszerbe foglaltam, és nem kivántam évszámok és fizikai erők kiszámitásával tölteni a sorokat. Mindenki járjon utána, és rájön mi igaz s mi nem. Én csak egységet teremtettem a történelmünk, földrajzunk és a jövő között. Belekapcsolva olyan dolgokat, amiket eddig nem tudtak megmagyarázni.

Sok sikert a következökhöz, köszönöm.
A fő kérdések még hátra vannak.

antarktisz
atlantisz

  Hozzászólások
#21 | Charleswhiff - 2019.09.27. 12:26:41
#22 | BrettKem - 2019.09.27. 12:28:07
#23 | Aarontwite - 2019.09.27. 12:41:27
#24 | Aarontwite - 2019.09.27. 13:12:06
#25 | Aarontwite - 2019.09.27. 13:16:32
#26 | Bennyconee - 2019.09.27. 13:57:50
#27 | MichaelDange - 2019.09.27. 14:13:11
#28 | MichaelDange - 2019.09.27. 14:17:04
#29 | Aarontwite - 2019.09.27. 14:25:24
#30 | MichaelDange - 2019.09.27. 14:46:15

  Hozzászólás küldése
Név:

Ellenőrző kód:


Írd be az ellenőrző kódot:


Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó
Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése