Tárulj Szezám !!!!
Írta: Fapipa - Dátum: 2011.03.06. 17:05:42
Kedves honfitársaim, barátaim, látogatók, érdeklődők,
magyarok, és nem magyarok !!!


Ennek az oldalnak a megnyitását azért határoztuk el, mert megelégeltük a jelenlegi pénz oligarchia , és háttérhatalom által ránk magyarokra , illetve az egész világra erőltetett pénzuralmi rendszerét, hogy egy teljesen új , emberhez méltó , a jelenünket, és jövőnket alapvetően megváltoztató új rendszert vezessünk be.

A honlapon igyekszünk fellebbenteni a fátylat a pénzügyi rendszer kisebb nagyobb titkairól, amelyet csak egy nagyon szűk hatalmi réteg ismer, és olyan ismeretekhez juttassuk az egyszerű nem pénzügyi szakembereket is , amelyeket elfelejtettek velünk megtanítani, a pénz
kultúráját kialakítanunk, egyáltalán a pénzt mint közpénzt kezelni, és az életünk jobbá tételére használnunk, és nem a tönkretételünkre.
A kamatra ( kizsákmányolásra) épülő, globalizálódó kapitalizmus az emberiség túlnyomó többségét egyre nagyobb nyomorba és kiszolgáltatottságba taszítja, és pusztítja az élet természeti feltételeit. Belső ellentmondásai folytán összeomlóban van.

Teljes hír
El fog jönni - érezzük, sőt tudjuk ! - egy olyan pillanat, amikor az elkeseredett tömegek-úgy érezvén hogy már nincs vesztenivalójuk –felkelnek elnyomóik, kizsákmányolóik ellen, szerencsés esetben az erőszak nélküli nyomás eszközeivel, rosszabb esetben erőszakkal.
Nekünk a humanista magyar értelmiségnek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy erre a pillanatra felkészüljünk, és időben kidolgozzuk, sőt bevezessük, széles körben megismertessünk egy olyan társadalmi berendezkedés tervét, amelynek megvalósítása a tömegerőket rombolás helyett- rosszabb esetben rombolás után – építésre szervezi, és természetes ( magyar történelmi gyökerekre alapozó ) társadalmi formációt hoz létre ,amelyben jó esély van a nagy tömegek emberhez méltó életére, és az élet ökológiai feltételeinek biztosítására.

Ezen a honlapon (is ) kívánunk a tettek mezejére lépni !

Először kívánunk fellépni a szabad pénz magyarországi bevezetésének nem könnyű útján, és a helyi pénz, a közpénz és egyéb még nem egyértelműen használt fogalmakat is tisztázni szeretnénk a közvélemény számára ( nem a pénzügyes-kedőknek , hanem a köznépnek ). Felvázoljuk, és vitára bocsájtjuk a kamatmentes, sőt a negatív kamatos pénzrendszer modelljét, a legújabb pénzügyi (nem spekulációs !) technikákat, technikai eszközöket , hiszen ezeket a jelen pénzügyi rendszer a közvélemény előtt titokként kezeli. Igyekszünk bevezetni az érdeklődőket , sőt minden magyar vagy világpolgárt abba az alternatív gondolkodásmódba, amellyel lehetőség adódik a szakadékból való kimászásra, egy új természetes társadalmi rend megteremtésére.
Tudjuk, hogy a pénz illetve a pénzrendszer teljes mértékben a bizalomra épül, ezért arra kérünk mindenkit, hogy bízzon ebben a kezdeményezésben, és bízzon a jövő ( vagy már jelen ? ) innovatív, alternatív fordulat programjában.

Elindítjuk a MAGYAR MODELL alapján elképzelt MAGYAR MÁTRIX Mozgalmat , valamint a HUNNIÓ szabad pénzre alapozott pénzügyi rendszerét ( Siklaky István nyomán )
Kérünk mindenkit, aki csak egy kicsit is érti, vagy érdeklődik a fenti téma iránt, bírálatával, hozzászólásával, ötleteivel, tevékeny tenni akarásával, a mozgalomhoz csatlakozásával segítse a fentieket, közös munkánkat , vállalkozásunkat. Ez a mozgalom talán az egyetlen, amely mindenkit érint, és nem pártokhoz, politikai irányzatokhoz kötődik, és a létünket jelenti.

A MAGYAROK ISTENE ŐRIZZE
UTUNKAT


Fiser Tivadar