MI ÉRTELME A HELYI PÉNZEKNEK SZOLIDARITÁS NÉLKÜL?
Írta: Fapipa - Dátum: 2014.08.28. 19:09:11

MI ÉRTELME A HELYI PÉNZEKNEK SZOLIDARITÁS NÉLKÜL?

Röviden: semmi. Számos társadalomtudós véli úgy, hogy az ember egyéni boldogsága egyenes arányosságban áll az adott közösségben élő embertársai iránti szolidaritásával, azaz a kölcsönös segítségvállalással: tehát én segítek a nemzetem egészének pl. azzal, ha a magyar nemzet tagjai által, magyar alapanyagokból előállított termékeket és szolgáltatásokat fogyasztom, hacsak lehetőségem van rá. Még ha tudom, hogy a helyi az mindig drágább lesz, és ha a megszokott komfort rovására talán többet is kell érte ‘utaznom’. Az előbbinek még előnye is van, hiszen segít a szelektálásban; valamint a kóros és közönyös fogyasztással szemben tényleg csak azt veszem meg, amire valóban szükségem van. Végeredményben akár több pénz is maradhat a pénztárcánkban. Gazdasági axióma, hogy ez a folyamat már középtávon a bérek és fizetések növekedését serkenti.
Teljes hír

MI ÉRTELME A HELYI PÉNZEKNEK SZOLIDARITÁS NÉLKÜL?

Röviden: semmi. Számos társadalomtudós véli úgy, hogy az ember egyéni boldogsága egyenes arányosságban áll az adott közösségben élő embertársai iránti szolidaritásával, azaz a kölcsönös segítségvállalással: tehát én segítek a nemzetem egészének pl. azzal, ha a magyar nemzet tagjai által, magyar alapanyagokból előállított termékeket és szolgáltatásokat fogyasztom, hacsak lehetőségem van rá. Még ha tudom, hogy a helyi az mindig drágább lesz, és ha a megszokott komfort rovására talán többet is kell érte ‘utaznom’. Az előbbinek még előnye is van, hiszen segít a szelektálásban; valamint a kóros és közönyös fogyasztással szemben tényleg csak azt veszem meg, amire valóban szükségem van. Végeredményben akár több pénz is maradhat a pénztárcánkban. Gazdasági axióma, hogy ez a folyamat már középtávon a bérek és fizetések növekedését serkenti.


Elsősorban tehát kimondhatjuk, hogy nem a helyi pénz az igazán fontos, hanem a megfelelő gondolkodásmód megléte, amely aztán meghatározza a helyi pénzek fontosságát. Azt gondolni, hogy a helyi pénz – egyik napról a másikra történő – bevezetése után megoldódnak a hétköznapi problémáink és az életszínvonal nyomban az egekbe szökik, ugyanolyan délibáb, mint azt hinni, hogy pénz pumpálása a gazdaságba hasonlóan ‘pozitív’ eredményeket hozna. Pont elég pénz van most is a gazdaságban, csak tudni kell megfelelően elkölteni.

Amennyiben ma az ember nem ismeri fel saját felelősségét a gazdasági életben, addig szükségszerűen abban az illúzióban lesz kénytelen élni, hogy majd egy felettes hatalom (pl.: szülő, intézmény, állam; tehát bárki, csak ne önmaga) megoldja gondjait, vélt vagy valós problémáit. Természetesen nem fogja senki megoldani, és részben ezáltal párhuzamosan lép fel az ún. kognitív disszonancia, amikor is elvárjuk a felettes hatalomtól – általában az államtól – a probléma teljes körű orvoslását, de egy időben elutasítjuk a felettes hatalom minden irányú beavatkozását is, hiszen ti. egy-egy intézkedés másként hat a különböző gazdasági szektorok esetében; vagyis ahol az egyik szektor nyer, a másik biztosan veszíteni fog az állami intervenció során. Igaz tehát a közhellyé vált mondás, hogy mindenki a saját sorsának a kovácsa.


2014-ben pedig, amikor a globális pénzmozgások több mint 95%-ka spekuláció, a magyar társadalmat már a jövőkép nélküliség, az elidegenedés, az aránytalan jövedelemkülönbségek, ezáltal a megosztottság és az ebből hasznot húzni kívánó radikális szervezetek létrejötte jellemzi.

Igaz, hogy belső elszámolású, nem konvertibilis pénzeszközökkel – forgatható utalványokkal, elektronikus pénzekkel – serkenthetőek lennének a helyi gazdaságok. De a magyar ipar újbóli felélénkítése sem feltétlenül utópia, ha ellenségkép keresése helyett saját felelősségünket is felismerjük, amikor pl. a pénztárnál fizetünk. Ezen törekvések mind a szubszidiaritás elvén alapszanak.

A helyi pénzek (Balatoni Korona, Soproni Kékfrank, Bocskai Korona stb.)[1] pedig csak hozzásegítenek, hogy ne kizárólag a globálisan elfogadott, jogi értelemben vett pénzeszközök (dollár, euró, forint stb.) aránytalan eloszlása, adott esetben hiánya legyen az a gátlóerő, ami akadályozza a helyi közösségek együttműködését és a pénz akadálytalan forgását. A folyamat irányának a lokálistól kezdve a regionálison át a globális felé kell tartania. “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Egyfajta hangyaszövetkezeti szintű rendszer kiépítésére kell tehát a hangsúlyt helyezni, kialakítva és fenntartva a részben önellátó, laborista[2] közösségeket. (Jó példa erre az izraeli kibucokra jellemző, alulról építkező szociális kommunák.)

Természetesen mindennek csak akkor van értelme és érezhető következménye, ha biztosítjuk a megfelelő keresletet a szövetkezetek, vagy hagyományos termelővállalatok által előállított magyar termékek és szolgáltatások iránt – elsősorban a nemzeti fizetőeszközünk használatával. Mi értelme lenne bevezetni különböző helyi pénzeket, ha fizetésünk legnagyobb részét külföldi termékekre és szolgáltatásokra fordítjuk? Nem is beszélve arról, hogy a kereskedőknek akarniuk kell elfogadni ezeket az utalványokat ahhoz, hogy azokat el is tudjuk költeni. Ehhez pedig már alapvető gazdasági ismeretek birtokában kell lenniük az ellátási lánc minden szereplőjének. Nemcsak horizontálisan, de vertikálisan is együtt kell működniük az egyes szereplőknek a hatékonyság érdekében.

Tehát az első lépés az kell legyen, hogy megismerjük a különböző pénzek hatásait a gazdaságra nézve, és vásárlási mindennapjaink során tudatosan, magyar munkával előállított termékeket és szolgáltatásokat fogyasszunk. Meg kell ismerünk azt is, hogy potosan mi is számít magyar terméknek. Ha ez a törekvés egyszer jelen lesz, akár minden sarkon épülhet majd egy stadion, a bérből és fizetésből élők számára abszolút közömbös lesz. Egyik legjobb minta lehetne egyébként Ausztria, ahol csak végső esetben fogyasztanak import terméket, és vásárláskor elsősorban az “osztrák védjeggyel” ellátot árukat keresik.

Svájci védjegy

A Svájcban – szövetkezeti rendszerben – működő, nem konvertibilis és párhuzamos valutaként szolgáló WIR – elektronikus fizetőeszköz – is csak akkor kerül elő, ha az ország gazdasági nehézségekkel küzd. Amikor viszont Svájc nemzetgazdasága erős, mint most is, akkor a frankot, vagyis a hagyományos fizetőeszközt használják inkább. Napjainkban az jellemzi a WIR-t, hogy a WIR Bank vagy kamatmentes hitelt nyújt, vagy a letétbe helyezett svájci frankért 5%-kal több számlapénzt kap az ügyfél. Mintegy hatvanezer kis- és közepes vállalkozás tartozik a gazdasági közösséghez, ami az ottani KKV szektor 20%-kát jelenti és kizárólag helyben termelt javakat fogyasztanak, amikor WIR-rel fizetnek.

Követendő példa lehet még a svéd JAK Bank rendszer: lényege, hogy kamatmentesen nyújt hiteleket (negatív kamattal terhelve, ösztönözve a helyben történő fogyasztást és a pénz gyors forgatását), és a többi kereskedelmi banktól eltérően a hitelintézet az ügyfelek tulajdonában van; tehát szövetkezeti rendszerben működik. Ez persze nem azt jelenti, hogy a hagyományos kereskedelmi bankok megszűnnének, hiszen párhuzamosan vannak jelen. Stockholm esetében – az erős decentralizált civil szerveződés mellett – a svéd kormány nagy összegű állami támogatásban is részesítette a Svéd Közösségi Bankot.

Ne feledkezzünk meg a német energiaszövetkezeti rendszerekről se - Lakossági Energia Szövetség -, ahol is az elmúlt huszonöt év során több mint 888 civil szerveződés jött létre. Ez a szervezeti háló decentralizáltan állítja elő a helyi villamos energiát és a tagok maguk használják azt fel. A zöldenergiát előállító szervezet taglétszáma 2014-re meghaladja a 136.000-et, aminek 90%-ka magánszemély.

Itthon Magyarországon, az előbbi folyamatok bármelyikét is nehezen lehetne elképzelni – figyelembe véve a szocializmusból visszamaradt sajátos magyar mentalitást -, és valószínűleg hasonló rendszerek meglehetősen hamar bedőlnének, hiszen folyamatos pénz-kiáramlás figyelhető meg leginkább a multinacionális vállalatokon keresztül, ha csak a hétköznapi import fogyasztási cikkek növekvő trendjét vizsgáljuk. (Víz, tej, só, cukor, hús, zöldségek, gyümölcsök stb.)

A követendő mintákat még hosszasan lehetne sorolni. Az előbb említettekben az a közös, hogy a társadalom jelentős részében megvan a kölcsönös szolidaritás, az együttműködés, az átlagos szintű pénzügyi kultúra és a társadalmi felelősségvállalás, közösen elősegítve és fenntartva ezzel a gazdasági jóllétet. Van mit tanulnunk tőlük.

A korábbiakban felvázolt problémákra való tekintettel tehát olyan rendszerszintű megoldást, módszert kell találnunk és alkalmaznunk, amelyben már új gondolkodásmód és közösségi szellem alakult ki; és ahol az emberek tisztában vannak a pénzrendszer alternatíváival és felhasználási módjaival. Ezek megvalósításával foglalkozik a Drábik János Alapítvány kiemelt programja, a 100.000 Munkahely Program. Az egyénnek is el kell sajátítania azt a minimális szaktudást, amely a mindennapjait jelentősen befolyásoló pénzügyi ismereteihez szükséges. A pénzügyi kultúra fejlesztésével és annak – legalább alapszintű – ismeretével már képesek leszünk hatékonyabban kezelni a gazdasági nehézségeket is. Nemcsak önkritikára és szorgalomra, de erőfeszítésre is szükség van, hogy az egyén időben felismerje a körülötte zajló eseményeket azért, hogy megfelelően tudjon rájuk reagálni. A párhuzamos valutaként szolgáló pénzeszköznek és kiegészítőpénznek tehát nem a puszta jelenléte az, ami biztonságérzetet ad, hanem az általa nyújtott szabadságérzet, ami megfelelő használattal az irányított kényszerpályákat jól megszervezett közlekedésre képes átalakítani. Ehhez az új – és inhomogén – rendszerhez senkinek se kötelező csatlakoznia, de aki veszi a fáradtságot és közösen velünk részt vesz benne, az biztosan jól jár.

-
-
“Mily megdöbbentő látvány, amikor egy civilizáció önmagát pusztítja el azért, mert a gyökeresen megváltozott körülmények között képtelen átértékelni az általa követett gazdasági ideológiát.” – Sir James Goldsmith (1933-1997), angol milliárdos és iparmágnás, London Times, 1994 február


Halász Benjamin